Przetarg nieograniczony na roboty remontowo – budowlane w latach 2021-2022

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowo – budowlane w latach 2021-2022.

Szczegółowe  warunki  zamówienia do odbioru  w  godz. 900– 1200 w siedzibie PSM
oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielni
PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 wadium w wysokości 10 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 17.08.2021r.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg 9/2021” należy składać w kancelarii PSM,
pok. nr 30 do dnia 17.08.2021r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Umieszczono na stronie dnia 3.08.2021 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony