Aktualności

Opublikowane przez data:

Przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza

aukcję (przetarg ustny) na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 371/5 o powierzchni 1,5268 ha, usytuowanej w obrębie „P-19” położonej w Pabianicach przy ulicy Popławskiej 44-54, dla której jest urządzona księga wieczysta nr LD1P/00016584/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Czytaj dalej

Opublikowane przez data:

Przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z powodu wymiany sieci cieplnej (realizowanej przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.) wzdłuż ulicy Orlej, na odcinku od ul. Marii Konopnickiej do ul. Jana Matejki, w dniach od 24.09.2018 r. do 05.10.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Utrudnienia z tym związane dotyczyć będą mieszkańców następujących budynków w zasobach Spółdzielni:

– przy ul. Orlej 46-48,
– przy ul. Jana Matejki 37,
– przy ul. Jana Matejki 45-47,
– przy ul. Cichej 30,
– przy ul. Cichej 32.

Opublikowane przez data:

Wakacje w Baraku – 2018

Akcja Lato 2018 trwała w Domu Kultury BARAK od 2 lipca do 24 sierpnia. Akcja podzielona była na cztery dwutygodniowe turnusy. Pogoda w tym roku dopisała i mogliśmy zrealizować wszystkie plany. Zorganizowaliśmy wiele wycieczek krajoznawczych, wyjazdy na baseny, dni sportu, dni muzyki i tańca oraz konkursy muzyczne i plastyczne. Odwiedziliśmy Straż Pożarną Pabianicach, a Policja i Straż Miejska zaprosiła nas na Lewityn.

Czytaj dalej

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Na górę strony