Opublikowane przez data:

Biuro Obsługi Mieszkańców

Od dnia 1 października 2012 roku w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej działa Biuro Obsługi Mieszkańców, które znajduje się w podcieniu budynku biura Spółdzielni przy ul. Zamkowej 42-44. Biuro to powstało głównie z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych, z małymi dziećmi, dla których wejście na piętro często jest dużym problemem.

Biuro Obsługi Mieszkańców ma na celu usprawnienie pracy i załatwiania spraw w Spółdzielni. Można tu przede wszystkim: składać korespondencję kierowaną do Spółdzielni, wnioski o wydanie zaświadczeń celem przedłożenia ich w banku (ubieganie się o kredyt hipoteczny), kancelarii notarialnej (kupno-sprzedaż mieszkań, ich zamiana, darowizna), sądzie (założenie księgi wieczystej dla lokalu, sprawy spadkowe, sprawy o podział majątku), Urzędzie Skarbowym (zeznania podatkowe) oraz innych instytucjach.

W Biurze tym wydawane są również (w uzgodnionym z wnioskodawcą terminie) przygotowane wcześniej w/w dokumenty.

Biuro Obsługi Mieszkańców, to miejsce gdzie uzyskać można informacje dotyczące członkostwa w Spółdzielni i tytułu prawnego do posiadanego lokalu oraz zasad najmu lokali w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Udzielane są również podstawowe informacje na temat wnoszonych opłat eksploatacyjnych i zużycia wody przypadających na dany lokal, dotyczące termomodernizacji konkretnych budynków mieszkalnych czy wymiany w nich dźwigów osobowych. Biuro Obsługi Mieszkańców to także punkt, gdzie pozyskać można wiedzę w zakresie obowiązujących w Spółdzielni przepisów: Statutu, regulaminów, uchwał organów statutowych Spółdzielni – Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.

Biuro Obsługi Mieszkańców czynne jest w poniedziałki i czwartki w godzinach od 700 do 1700, a we wtorki, środy i piątki w godzinach od 700 do 1500.

Od dnia 1 października w Biurze Obsługi Mieszkańców działają również dwie kasy, w których wpłacać można wszelkie zobowiązania wobec Spółdzielni, jak również m.in. opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy, gaz, energię elektryczną, telewizję kablową i inne. Kasy te przeniesione zostały z I piętra biura Spółdzielni i są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1800.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony