Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Etap 1

wfosigw_logoZadanie współfinansowane ze środków WFOŚIGW w Łodzi.
www.wfosigw.lodz.pl|www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie pn. „Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” – Etap 1

W związku z przyznaną dotacją w wysokości 706.656,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa dnia 01 marca 2012 r. rozpocznie zagospodarowanie terenów zielonych.

Prace objęte zadaniem polegać będą na przeprowadzeniu nasadzeń drzew i krzewów na terenie Administracji nr 1 i skwerze rekreacyjnym położonym w Administracji nr 5. Do dnia 30 listopada 2012 r. zostanie posadzonych 1752 sztuk drzew i 40 501 sztuk krzewów. Na powierzchni prawie 22 hektarów zostanie posadzona roślinność o łącznej ilości 42 253 sztuk w różnorodnych gatunkach. Grupowe nasadzenia zostaną pokryte włókniną a następnie wyściółkowane korą.

Materiał roślinny będzie zgodny z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.

Ogólna wartość przedsięwzięcia to 883.320,00 zł., z czego 706.656,00 zł. jest dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem powyższych prac jest zwiększenie ilości terenów zielonych na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a co za tym idzie wzrost korzyści dla jej mieszkańców.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci:

  • utworzenia nowej powierzchni biologicznie czynnej,
  • poprawy warunków mikroklimatycznych na urządzanym obszarze
  • poprawienia walorów krajobrazowych i przyrodniczych objętych zadaniem
  • wzmocnienie wyglądu osiedla, zmniejszenie odczucia hałasu miejskiego
  • ochrona powierzchni gleby przed erozją wietrzną i wodną, łagodzenie czynników meteorologicznych.

Kontakt z naturą jest bardzo ważny dla prawidłowego rozwoju człowieka dlatego też Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa realizując projekt przy wsparciu WFOŚiGW w Łodzi pragnie zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki ekologiczne i rekreacyjne.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!  
Na górę strony