Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Etap 2

wfosigw_logoZadanie współfinansowane ze środków WFOŚIGW w Łodzi.
www.wfosigw.lodz.pl|www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie pn. „Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” – Etap 2

W związku z przyznaną dotacją w wysokości 403 461 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa dnia 1 września 2012 r. rozpoczyna kolejny – 2 Etap zagospodarowywania terenów zielonych.

Prace objęte zadaniem polegać będą na przeprowadzeniu nasadzeń drzew i krzewów na terenie Administracji nr 5 (z wyłączeniem skweru rekreacyjnego położonego w środkowej części Administracji nr 5) i zakończą się 30 listopada 2012 r. Na powierzchni blisko 22 hektarów zostanie posadzona roślinność o łącznej ilości 31.350 sztuk w różnorodnych gatunkach. Posadzone zostaną drzewa iglaste – 554 szt., drzewa liściaste – 924 szt., krzewy liściaste – 27 158 szt., krzewy iglaste – 2 714 szt., w tym formy szczepione. Grupowe nasadzenia zostaną pokryte włókniną a następnie wyściółkowane korą.

Materiał roślinny będzie zgodny z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.

Ogólna wartość przedsięwzięcia to 504 327 zł., z czego 403 461 zł. jest dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem powyższych prac jest zwiększenie ilości terenów zielonych na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a co za tym idzie wzrost korzyści dla jej mieszkańców.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci:

  • utworzenia nowej powierzchni biologicznie czynnej,
  • poprawy warunków mikroklimatycznych na urządzanym obszarze,
  • poprawy walorów krajobrazowych i przyrodniczych objętych zadaniem,
  • wzmocnienie wyglądu osiedla, zmniejszenie odczucia hałasu miejskiego,
  • ochrona powierzchni gleby przed erozją wietrzną i wodną, łagodzenie czynników meteorologicznych.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!  
Na górę strony