Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Etap 3

wfosigw_logoZadanie współfinansowane ze środków WFOŚIGW w Łodzi.
www.wfosigw.lodz.pl|www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie pn. „Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” – Etap 3

W związku z przyznaną dotacją w wysokości 340 773 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w dniu 7 maja 2013 r. rozpoczęła kolejny – 3 Etap zagospodarowywania terenów zielonych.

Prace objęte zadaniem polegają na przeprowadzeniu nasadzeń drzew i krzewów na terenie Administracji nr 2 i zakończą się 20 czerwca 2013 r. Na powierzchni blisko 14 hektarów zostanie posadzona roślinność o łącznej ilości 16.251 sztuk w różnorodnych gatunkach. Posadzone zostaną drzewa iglaste – 110 szt., krzewy liściaste – 12 377 szt., krzewy iglaste – 3 764 szt., a wśród nich będą jałowce, cisy, ligustry, berberysy, forsycje, tawuły, pęcherznice, irgii, derenie, bukszpany i wiele innych gatunków. Grupowe nasadzenia zostaną pokryte włókniną a następnie wyściółkowane korą.

Zastosowany materiał roślinny będzie zgodny z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.

Ogólna wartość przedsięwzięcia to 485 501 zł, z czego 340 773 zł jest dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem powyższych prac jest zwiększenie ilości terenów zielonych w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a co za tym idzie wzrost korzyści dla jej mieszkańców.

Mianowicie w wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci:

  • utworzenia nowej powierzchni biologicznie czynnej,
  • poprawy warunków mikroklimatycznych na urządzanym obszarze,
  • poprawy walorów krajobrazowych i przyrodniczych objętych zadaniem,
  • zmniejszenie odczucia hałasu miejskiego,
  • ochrona powierzchni gleby przed erozją wietrzną i wodną, łagodzenie czynników meteorologicznych.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!  
Na górę strony