Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Etap 4

wfosigw_logoZadanie współfinansowane ze środków WFOŚIGW w Łodzi.
www.wfosigw.lodz.pl|www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie pn. „Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Etap 4”

W związku z przyznaną dotacją w wysokości 382.299,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w dniu 6 października 2014 r. rozpoczęła kolejny – 4 Etap zagospodarowywania terenów zielonych.

Prace objęte zadaniem polegają na przeprowadzeniu nasadzeń drzew i krzewów na terenie Administracji nr 3 i zakończą się 14 listopada 2014 r. Na powierzchni blisko 13 hektarów zostanie posadzona roślinność o łącznej ilości 21.708 sztuk w różnorodnych gatunkach. Posadzone zostaną drzewa iglaste – 367 szt., krzewy liściaste – 18.026 szt., krzewy iglaste – 3.315 szt., a wśród nich m.in. berberysy, derenie, irgi, forsycje, ligustry, tawuły, jałowce, sosny, świerki oraz żywotniki. Grupowe nasadzenia zostaną pokryte włókniną a następnie wyściółkowane korą.

Zastosowany materiał roślinny będzie zgodny z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.

Ogólna wartość przedsięwzięcia to 599.850,00 zł, z czego 382.299,00 zł jest dotacją ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem powyższych prac jest zwiększenie ilości terenów zielonych w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a co za tym idzie wzrost korzyści dla jej mieszkańców.

Mianowicie w wyniku realizacji zadanie zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci:

  • utworzenia nowej powierzchni biologicznie czynnej,
  • poprawy warunków mikroklimatycznych na urządzanym obszarze,
  • poprawy walorów krajobrazowych i przyrodniczych objętych zadaniem,
  • zmniejszenie odczucia hałasu miejskiego,
  • ochrona powierzchni gleby przed erozją wietrzną i wodną, łagodzenie czynników meteorologicznych.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!  
Na górę strony