Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Etap 5

wfosigw_logoZadanie współfinansowane ze środków WFOŚIGW w Łodzi.
www.wfosigw.lodz.pl|www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie pn. „Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Etap 5”

W związku z przyznaną dotacją w wysokości 424.830,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w dniach 20 sierpnia 2016 r. – 31.10.2016 r. zrealizuje piąty etap zadania dotyczącego zagospodarowania terenów zielonych.

Prace polegać będą na dokonaniu nasadzeń drzew i krzewów na terenie Administracji nr 4. Na powierzchni ponad 15 hektarów zostaną posadzone 25.642 sztuki różnorodnych gatunkowo roślin: drzewa iglaste – 213 sztuk, krzewy iglaste – 2.060 sztuk, drzewa liściaste – 53 sztuki, krzewy liściaste – 23.314 sztuk, a wśród nich m.in. berberysy, derenie, irgi, forsycje, hortensje, ligustry, tawuły, jałowce, róże, pieciorniki oraz żywotniki. Grupowe nasadzenia zostaną pokryte włókniną i wyściółkowane korą.

Ogólna wartość przedsięwzięcia to 576.832,00 zł, z czego 424.830,00 zł jest dotacją ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem powyższych prac jest zwiększenie ilości terenów zielonych w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a co za tym idzie wzrost korzyści dla jej mieszkańców.

Mianowicie w wyniku realizacji zadanie zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci:

  • utworzenia nowej powierzchni biologicznie czynnej,
  • poprawy warunków mikroklimatycznych na urządzanym obszarze,
  • poprawy walorów krajobrazowych i przyrodniczych objętych zadaniem,
  • zmniejszenia odczucia hałasu miejskiego,
  • ochrony powierzchni gleby przed erozją wietrzną i wodną, łagodzenie czynników meteorologicznych.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!  
Na górę strony