Opublikowane przez data:

Przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych – wrzesień 2020


Administracja Nr 1 | Administracja Nr 2 | Administracja Nr 3 | Administracja Nr 4 | Administracja Nr 5


Administracja Nr 1

1. ul. Stanisława Moniuszki 105:
– 24.09.2020 r. – 1 i 2 klatka,
– 25.09.2020 r. – 3 klatka,
– 28.09.2020 r. – 4 klatka,
– 29.09.2020 r. – 5 klatka,
– 30.09.2020 r. – 6 klatka.

2. ul. Ostatnia 3-7:
– 01.09.2020 r. – 1 i 2 klatka,
– 03.09.2020 r. – 3 klatka,
– 04.09.2020 r. – 4 klatka.

3. ul. Ostatnia 10:
– 07.09.2020 r. – 1 klatka,
– 08.09.2020 r. – 2 i 3 klatka,
– 10.09.2020 r. – 4 klatka,
– 11.09.2020 r. – 5 klatka,
– 14.09.2020 r. – 6 klatka.

4. ul. Toruńska 15:
– 15.09.2020 r. – 1 i 2 klatka,
– 17.09.2020 r. – 3 klatka,
– 18.09.2020 r. – 4 klatka,
– 21.09.2020 r. – 5 klatka,
– 22.09.2020 r. – 6 klatka.


Administracja Nr 2

1. ul. Władysława Broniewskiego 3:
– 28.09.2020 r. – 1 klatka,
– 29.09.2020 r. – 2 klatka,
– 30.09.2020 r. – 3 klatka.

2. ul. Próżna 4:
– 07.09.2020 r. – 1 klatka,
– 08.09.2020 r. – 2 klatka,
– 10.09.2020 r. – 3 klatka,
– 11.09.2020 r. – 4 klatka.

3. ul. Próżna 8:
– 14.09.2020 r. – 1 klatka,
– 15.09.2020 r. – 2 klatka,
– 17.09.2020 r. – 3 klatka,
– 18.09.2020 r. – 4 klatka.

4. ul. Trębacka 17:
– 01.09.2020 r. – 1 i 2 klatka,
– 03.09.2020 r. – 3 klatka,
– 04.09.2020 r. – 4 klatka.

5. ul. Stefana kard. Wyszyńskiego 7:
– 21.09.2020 r. – 1 klatka,
– 22.09.2020 r. – 2 klatka,
– 24.09.2020 r. – 3 klatka,
– 25.09.2020 r. – 4 klatka.


Administracja Nr 3

1. ul. Bracka 9:
– 01.09.2020 r. – 1 i 2 klatka,
– 03.09.2020 r. – 3 klatka,
– 04.09.2020 r. – 4 klatka,
– 07.09.2020 r. – 5 klatka.

2. ul. Bracka 31:
– 08.09.2020 r. – 1 klatka,
– 10.09.2020 r. – 2 klatka,
– 11.09.2020 r. – 3 klatka,
– 14.09.2020 r. – 4 klatka.

3. ul. Bracka 37-39:
– 15.09.2020 r. – 1 klatka,
– 17.09.2020 r. – 2 klatka,
– 18.09.2020 r. – 3 klatka,
– 21.09.2020 r. – 4 klatka.

4. ul. 3 Maja 6:
– 24.09.2020 r. – 1 klatka,
– 25.09.2020 r. – 2 klatka,
– 28.09.2020 r. – 3 klatka.

5. ul. ks. Piotra Skargi 46-52:
– 29.09.2020 r. – 1, 2 i 3 klatka.

6. ul. 20 Stycznia 28:
– 22.09.2020 r. – 1 i 2 klatka.


Administracja Nr 4

1. ul. Myśliwska 41:
– 01.09.2020 r. – 1 i 2 klatka,
– 03.09.2020 r. – 3 klatka,
– 04.09.2020 r. – 4 klatka,
– 07.09.2020 r. – 5 klatka.

2. ul. gen. Stefana „Grota” Roweckiego 25:
– 28.09.2020 r. – 1 i 2 klatka,
– 29.09.2020 r. – 3 klatka.

3. ul. Smugowa 16:
– 14.09.2020 r. – 1 klatka,
– 15.09.2020 r. – 2 klatka,
– 17.09.2020 r. – 3 klatka,
– 18.09.2020 r. – 4 klatka.

4. ul. Smugowa 20:
– 08.09.2020 r. – 1 klatka,
– 10.09.2020 r. – 2 klatka,
– 11.09.2020 r. – 3 klatka.

5. ul. 20 Stycznia 87:
– 24.09.2020 r. – 1 i 2 klatka,
– 25.09.2020 r. – 3 klatka.

6. ul. 20 Stycznia 89:
– 21.09.2020 r. – 1 i 2 klatka,
– 22.09.2020 r. – 3 klatka.


Administracja Nr 5

1. ul. Popławska 28:
– 18.09.2020 r. – 1 i 2 klatka.

2. ul. gen. Stefana „Grota” Roweckiego 13:
– 07.09.2020 r. – 1 klatka,
– 08.09.2020 r. – 2 klatka,
– 10.09.2020 r. – 3 klatka.

3. ul. gen. Stefana „Grota” Roweckiego 17:
– 01.09.2020 r. – 1 klatka,
– 03.09.2020 r. – 2 klatka,
– 04.09.2020 r. – 3 klatka.

4. ul. Jadwigi Wajsówny 23:
– 11.09.2020 r. – 1 klatka,
– 14.09.2020 r. – 2 klatka,
– 15.09.2020 r. – 3 klatka,
– 17.09.2020 r. – 4 klatka.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony