Opublikowane przez data:

Przetarg 1/2020

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2020 roku:

  1. robót dekarsko – blacharskich,
  2. robót drogowych i chodników,
  3. robót wodno – kanalizacyjnych,
  4. robót remontowo – budowlanych,
  5. robót malarskich.


Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM w pokoju nr 12 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni: PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 21.02.2020 r. wadium w wysokości:

  1. roboty dekarsko – blacharskie – 15 000 zł
  2. roboty drogowe i chodniki – 15 000 zł
  3. roboty wodno – kanalizacyjne – 10 000 zł
  4. roboty remontowo – budowlane – 10 000 zł
  5. roboty malarskie – 10 000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG 1/2020” należy składać w kancelarii PSM, pokój nr 30, do dnia 25.02.2020 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pliki do pobrania:
SIWZ – roboty dekarsko-blacharskie
SIWZ – roboty drogowe i chodniki
SIWZ – roboty wodno–kanalizacyjne i instalacyjne
SIWZ – roboty remontowo-budowlane
SIWZ – roboty malarskie


Pliki do pobrania – roboty nieprzewidziane (awaryjne):
SIWZ – roboty dekarsko-blacharskie – nieprzewidziane (awaryjne)
SIWZ – roboty drogowe i chodniki – nieprzewidziane (awaryjne)
SIWZ – roboty wodno–kanalizacyjne i instalacyjne – nieprzewidziane (awaryjne)
SIWZ – roboty remontowo-budowlane – nieprzewidziane (awaryjne)
SIWZ – roboty malarskie – nieprzewidziane (awaryjne)

Umieszczono na stronie dnia 11.02.2020 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony