Opublikowane przez data:

Przetarg 1/2023

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg w 2023 roku na:
1. wykonanie robót remontowo – budowlanych,
2. wykonanie robót dekarsko – blacharskich,
3. wykonanie robót nawierzchniowych dróg i chodników,
4. dostawę i wymianę okien i drzwi balkonowych PVC,
5. dostawę i wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych na drzwi aluminiowe.

Szczegółowe warunki zamówienia do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.psm-pabianice.pl

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 42 215-40-91, 42 215-71-18 wew. 59.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 wadium w wysokości 80 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23.03.2023r. oraz złożenie pisemnej oferty zawierającej dokumenty wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg 1/2023” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30 do dnia 23.03.2023r. do godz. 900.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pliki do pobrania:
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Umieszczono na stronie dnia 07.03.2023 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony