Przetarg 1/2015

OGŁOSZENIE

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2015 roku:

 1. robót dekarsko-blacharskich,
 2. robót drogowych i chodników,
 3. robót wodno-kanalizacyjnych,
 4. robót remontowo-budowlanych,
 5. robót malarskich.

Szczegółowe warunki zamówienia można otrzymać odpłatnie w siedzibie PSM w pokoju nr 12 w godz. 900 – 1200.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni: PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 24.02.2015 r. wadium w wysokości:

1. roboty dekarsko-blacharskie – 15 000 zł
2. robtoty drogowe i chodniki – 15 000 zł
3. roboty wodno-kanalizacyjne – 10 000 zł
4. roboty remontowo-budowlane – 10 000 zł
5. roboty malarskie – 10 000 zł

 
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG 1/2015” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30, do dnia 26.02.2015 r.
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.


Wykonawcy wybrani w drodze przetargów na wykonanie w roku 2015 robót związanych z eksploatacją zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

 • Roboty dekarsko-blacharskie:
  Zakład Ogólnobudowlany […], Chechło Pierwsze […], 95-082 Dobroń.
 • Roboty drogowe i chodniki:
  Zakład Ogólnobudowlany […], Chechło Pierwsze […], 95-082 Dobroń.
 • Roboty wodno-kanalizacyjne:
  P.H.U. „WIKA” – […], 95-200 Pabianice.
 • Roboty Remontowo-budowlane:
  Zakład Usługowo-Produkcyjny […], 98-100 Łask.
 • Roboty malarskie:
  „TOP-MAL” s.c. Zakład Malarski […], 95-200 Pabianice.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony