Opublikowane przez data:

Przetarg 4/2023

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44
ogłasza przetarg na roboty remontowo-budowlane

Szczegółowe warunki zamówienia do odbioru w godz. 900 – 1200 w siedzibie PSM oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.psm-pabianice.pl

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 42 215-40-91, 42 215-71-18 wew. 59.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium o wysokości 10.000,00 zł do chwili złożenia oferty oraz złożenie pisemnej oferty zawierającej dokumenty wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kwotę wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice
48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 z dopiskiem wadium – Przetarg 4/2023.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg 4/2023” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30 do dnia 29.09.2023r. do godz. 900.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Umieszczono na stronie dnia 12.09.2023 r.

Pliki do pobrania:
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony