Opublikowane przez data:

Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ulicy 20 Stycznia 8/10 lok. 4

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42
sala 25 w dniu 24.11. 2022r. o godz. 13:00 przetarg ustny na
najem lokalu użytkowego przy ulicy:

20 Stycznia 8/10 lok. nr 4 o powierzchni użytkowej 54,60 m2 . Miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 18,70 zł/m² plus VAT.
Wadium 4 200,00 zł.

Lokal położony jest w dobrej lokalizacji, na parterze czteropiętrowego budynku mieszkalnego. Posiada wszystkie media.

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu 1m2 powierzchni użytkowej. Minimalna kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG, a także oświadczeń o rodzaju prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej, zapoznanie się z wzorem umowy najmu, a także ze stanem technicznym lokalu.

Uzyskanie stosownych zezwoleń, określonych odrębnymi przepisami, w zakresie prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej należy do przyszłego najemcy.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni: PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu.

Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty winna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.

W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 215-40-91 wew. 13 lub 53.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Umieszczono na stronie dnia 09.11.2022 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony