Opublikowane przez data:

Przetarg ustny na nabycie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42

sala 25 w dniu 15.06.2023 r. o godz. 1300 przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej:

Adres Opis lokalu Cena wywoławcza Wadium
ul. Wileńska 57 m 68 Lokal o powierzchni 48,15 m2 położony na IV piętrze budynku, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc. Lokal posiada balkon. 249 000 zł 12 500 zł
Mieszkanie usytuowane na IV piętrze, w najbliższym otoczeniu budynki wielorodzinne i jednorodzinne, obiekty handlowo-usługowe, przychodnia,  apteka,  przedszkole, szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące. Dobre połączenie zarówno z Łodzią jak i całym  miastem, w niedalekiej odległości dworzec kolejowy oraz  przystanek komunikacji miejskiej.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie użytkową  EU= 97,81 kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie końcową EK= 129,33kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energię pierwotną  EP= 171,44kWh(m2. rok)

Jednostkowa wielkość emisji CO2   – ECO2 = 0,05tCO2/(m2 . rok)

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie końcową – U oze=0,00%

ul. Marii Curie Skłodowskiej 19 m 145 Lokal o powierzchni 46,71 m2 usytuowany na VI piętrze budynku. Składa się z dwóch pokoi,
łazienki z wc, kuchni i dwóch przedpokoi.
265 000 zł 13 300 zł
Lokal położony w budynku znajdującym się w centralnej części miasta. Dojazd do nieruchomości od strony ulicy Broniewskiego. W sąsiedztwie budynki mieszkalne wielorodzinne, targowisko miejskie liczne sklepy i punkty usługowe. Dobra komunikacja z Łodzią i całym miastem.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie użytkową  EU= 61,71 kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie końcową EK= 92,93 kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energię pierwotną  EP= 122,20 kWh/(m2. rok)

Jednostkowa wielkość emisji CO2   – ECO2 = 0,03tCO2/(m2 . rok)

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie końcową – U oze= 0,00%

ul. Generała Zygmunta Waltera Janke 46 m 34 Lokal o powierzchni 48,50 m2 usytuowany na I piętrze budynku . Składa się z dwóch pokoi, łazienki, wc, kuchni przedpokoju. Balkon typu loggia. 284 000 zł 14 200 zł
Lokal położony w budynku znajdującym się we wschodniej części miasta.  W najbliższym sąsiedztwie miejsca parkingowe dla mieszkańców, place zabaw i zielone skwery. Zabudowa wielorodzinna. W niedalekiej odległości hipermarket Carrefour, Lewityn, lasek miejski, przystanek komunikacji miejskiej.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie użytkową  EU= 128,97 kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie końcową EK= 160,06 kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energię pierwotną  EP= 211,38 kWh/(m2. rok)

Jednostkowa wielkość emisji CO2   – ECO2 = 0,06tCO2/(m2 . rok)

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie końcową – U oze=0,00%

ul. Generała Waltera Janke 3 m 2 Lokal o powierzchni 61,42 m2 usytuowany na parterze budynku . Składa się z trzech pokoi, łazienki, wc, kuchni, przedpokoju. Posiada balkon typu loggia. 327 665 zł 16 400 zł
Budynek położony w dzielnicy mieszkaniowej „BUGAJ”. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się miejsca parkingowe , place zabaw zielone skwery oraz budynki mieszkalne wielorodzinne. W niedalekiej odległości Lewityn, lasek miejski, market.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie użytkową  EU= 130,54 kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie końcową EK= 166,86 kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energię pierwotną  EP= 220,22 kWh/(m2. rok)

Jednostkowa wielkość emisji CO2   – ECO2 = 0,06tCO2/(m2 . rok)

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie końcową – Uoze=0,00%

ul. Stefana Grota Roweckiego 22 m 28 Lokal o powierzchni 49,65 m2 usytuowany na III piętrze budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Posiada loggię. 282 665 zł 14 200 zł
Budynek położony w dzielnicy mieszkaniowej „BUGAJ”. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się miejsca parkingowe, place zabaw. W niedalekiej odległości szkoła, przedszkole , sklepy osiedlowe, rynek, apteka.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie użytkową  EU= 70,59 kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie końcową EK= 98,69 kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energię pierwotną  EP= 129,03 kWh/(m2. rok)

Jednostkowa wielkość emisji CO2   – ECO2 = 0,03tCO2/(m2 . rok)

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie końcową – Uoze=0,00%

ul. Łaska 90 m 26 Lokal o powierzchni 32,04 m2 usytuowany na VIII piętrze budynku. Składa się z dwóch pokoi. Kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Nie posiada balkonu. 172 000 zł 8 600 zł
Budynek położony w dzielnicy mieszkaniowej „Piaski” w niedalekiej odległości znajdują się tereny rekreacyjne – park sklepy i punkty usługowe, szkoła podstawowa i przedszkole. Dobra komunikacja miejska.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie użytkową  EU= 39,14 kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energie końcową EK= 71,58 kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energię pierwotną  EP= 96,36 kWh/(m2. rok)

Jednostkowa wielkość emisji CO2   – ECO2 = 0,03tCO2/(m2 . rok)

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie końcową – Uoze=0,00%

Dla w/w lokali zostało wykonane świadectwo energetyczne

Warunkiem przystąpienia do udziału w  przetargu jest :

Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.

  • W przypadku osób fizycznych podanie imienia, nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości, dla prowadzących działalność gospodarczą-wypis z CEIDG; osoby prawne–odpis z KRS; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami  przeprowadzenia przetargu.

Cena wywoławcza stanowi wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Minimalna kwota postąpienia wynosi  500,00 złotych.

Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 30 dni od wygrania przetargu nie wpłaci  na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty.

Wszelkie koszty związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.  

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania bądź zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 38 lub pod numerem telefonu 42 215 40 91 w 13, 53.
Wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu do niniejszego przetargu na stronie internetowej www.psm-pabianice.pl jak również do pobrania w siedzibie Spółdzielni w pok. 38.


Pliki do pobrania:
OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE dla lokalu ŁASKA 90 M 26

Umieszczono na stronie dnia 18.05.2023 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony