Opublikowane przez data:

Przetarg ustny na sprzedaż ruchomości w postaci kontenera biurowego

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg ustny w dniu 06.10.2022 r. o godz. 12:00 przy ulicy Zamkowej 42 w Pabianicach na sprzedaż ruchomości
w postaci kontenera biurowego

Kontener biurowy jest o wymiarach 4 x 6 m i wysokości 2,8 m ( pow. 24m2 ) i składa się z pomieszczenia biurowego oraz zaplecza sanitarnego. Ściany wewnętrzne z płyty laminowanej na stelażu drewnianym, dach z blachy ocynkowanej izolowany wełną mineralną. Ściany zewnętrzne wykonane z paneli opartych na drewnianej ramie. Odprowadzanie wody deszczowej czterema rurami spustowymi. Media – prąd, wodociąg, elektryczna instalacja grzewcza – klimatyzacja. Drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne płycinowe nowego typu. Okna pcv.

Cena wywoławcza wynosi – 52.500 zł netto
Wadium wynosi – 5.500 zł
Minimalna kwota postąpienia – 500 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w przypadku osób fizycznych podanie imienia i nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości, dla prowadzących działalność gospodarczą odpis z KRS lub wypis z CEIDG, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym kontenera.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni: 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty winna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w/w ruchomości.

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Kontener jest posadowiony na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Wygrywający przetarg w przypadku nabycia kontenera i pozostawienia na w/w gruncie jest zobowiązany do podpisania stosownej umowy dzierżawy terenu ze Spółdzielnią oraz podpisania umowy z dostawcami energii elektrycznej oraz wody i odprowadzenia ścieków.

Kontener można obejrzeć na targowisku przy ul. Nawrockiego/Grota Roweckiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Administracji Osiedla nr 5 pod numerem telefonu 42 215 98 41.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Umieszczono na stronie dnia 19.09.2022 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony