Opublikowane przez data:

Przetarg w dniu 23 stycznia 2020 r. na najem lokali użytkowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42

sala 25 w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 1300 przetarg ustny na

najem lokali użytkowych

  1. przy ulicy Jana Pawła II 30 lok. nr 6 o pow. użyt. 56,70 m2 miesięczna stawka najmu za 1 m wynosi 18,70 zł plus VAT. Wadium 3.900 zł.
  2. przy ulicy Łaskiej 46/48 lok. nr 6 o pow. 275,00 mmiesięczna stawka najmu za 1 mwynosi 18,70 zł plus VAT. Wadium wynosi 19.000 zł.
  3. cześć lokalu przy ulicy Wyspiańskiego 1 nr 1 (dwa pokoje o powierzchni 27,56 m2) miesięczna stawka najmu za 1 mwynosi 22,20 zł plus VAT. Wadium wynosi 2.200 zł.

Lokale położone są na parterze, w dobrej lokalizacji, posiadają wszystkie media.

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni użytkowej. Minimalna kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG, a także oświadczeń o rodzaju prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej, zapoznaniu się z wzorem umowy najmu, a także ze stanem technicznym lokalu.

Uzyskanie stosownych zezwoleń, określonych odrębnymi przepisami, w zakresie prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej należy do przyszłego najemcy.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni: PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty winna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.

W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 227 49 03.

Ogłoszenie o przetargu ponadto ukazuje się na stronie psm-pabianice.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony