Przetarg ustny w dniu 12 września na dzierżawę stanowiska na targowisku „Bugaj”

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach

ogłasza przetarg ustny w dniu 12 września 2016 r. o godz. 1400 w siedzibie Spółdzielni przy

ulicy Zamkowej 42/44 sala 25 na dzierżawę stanowiska o powierzchni 18 m2 pod kiosk

nietrwale związany z gruntem na targowisku „Bugaj”


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w wysokości 1.296,00 złotych na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694,
  2. Złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG,
  3. Przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym przedmiotu przetargu, treścią wzoru umowy dzierżawy oraz regulaminem przetargu.

Cena wywoławcza 1.000,00 złotych netto.
Do wylicytowanej stawki należy doliczyć podatek VAT.
W przypadku, gdy wygrywający przetarg nie podpisze umowy w ciągu 14 dni od dnia przetargu, wadium przepada na rzecz spółdzielni.

Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 215 21 84 wew. 58.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony