Przetarg w dniu 27 lutego na najem lokali użytkowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42

sala 25 w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 1300 przetarg ustny na

najem lokali użytkowych

  1. przy ulicy Jana Pawła II 30 lok. nr 6 o pow. użyt. 56,70 m2 miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 18,70 zł plus VAT. Wadium 3.900 zł (parter),
  1. przy ulicy Łaskiej 46/48 lok. nr 6 o pow. 275,00 m2 miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 18,70 zł plus VAT. Wadium wynosi 19.000 zł (parter),
  1. przy ulicy Łaskiej 46/48 lok. nr 17 o pow. 34,30 m2 miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 12,20 zł plus VAT. Wadium wynosi 1.500 zł (I piętro),
  1. przy ulicy Łaskiej 46/48 lok. nr 18 o pow. 62,10 m2 miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 12,20 zł plus VAT. Wadium wynosi 2.800 zł (I piętro),
  1. przy ulicy Łaskiej 46/48 lok. nr 19 o pow. 33,30 m2 miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 12,20 zł plus VAT. Wadium wynosi 1.500 zł (I piętro).

Lokale położone są w dobrej lokalizacji, posiadają wszystkie media.

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni użytkowej. Minimalna kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG, a także oświadczeń o rodzaju prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej, zapoznaniu się z wzorem umowy najmu, a także ze stanem technicznym lokalu.

Uzyskanie stosownych zezwoleń, określonych odrębnymi przepisami, w zakresie prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej należy do przyszłego najemcy.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni: PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty winna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.

W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 227 49 03.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Umieszczono na stronie dnia 07.02.2020 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony