Przetarg ustny w dniu 30 marca na nabycie prawa odrębnej własności na lokale mieszkalne

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza

w dniu 30 marca 2017 r. przetarg ustny o godz. 1400

w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42 sala nr 25

na nabycie prawa odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych

Lp. Adres Opis lokalu Cena wywoławcza w zł Wadium w zł
1. Cicha 34 m 94 Lokal o pow. 36,47 m2. Położony jest na IV i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju. Łazienka z WC. Lokal nie posiada balkonu. Usytuowanie środkowe. 69.000,00 3.500 zł
2. Cicha 51 m 38 Lokal o pow. 37,54 2. Położony jest na IV piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Balkon mały. Usytuowanie lokalu środkowe. 77.000,00 3.900,00
3. 3 Maja 5 m 16 Lokal o pow. 60,73 2. Położony jest na IV piętrze. Mieszkanie rozkładowe. Składa się z trzech pokoi, kuchni, WC osobno z łazienką. Dwa duże balkony. 137.000,00
+150,00
6.800,00
4. Waltera Janke 1 m 47 Lokal o pow. 31,62 2, usytuowany na XI piętrze w wieżowcu. Dwupokojowy w tym jeden pokój z aneksem kuchennym, łazienka razem z WC. Rozkład jednostronny, okna wychodzące na zachów. 71.000,00
+1134,00
3.600,00

I etap – przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Osoby przystępujące do przetargu prosimy o podanie numeru członkowskiego.
II etap – przetarg nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest:

  • Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych podanie imienia, nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości, dla prowadzących działalność gospodarczą – wypis z CEIDG; osoby prawne – odpis z KRS; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia przetargu.

Cena wywoławcza stanowi wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych. Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 21 dni od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty.
Koszty (aktu notarialnego wraz z podatkiem PCC, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 39 lub pod numerem telefonu: 42 227 49 03.

Zarząd Spółdzielni PSM zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony