Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów 15 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kolorystyką elewacji w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

O G Ł O S Z E N I E

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44


ogłasza przetarg na wykonanie zadania: „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów 15 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kolorystyką elewacji w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać odpłatnie w siedzibie PSM w pokoju nr 20 w godz. 9oo – 12oo.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz. 12oo wadium w wysokości 200 000 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych) za całość zadania oraz posiadanie swojej siedziby i prowadzenie działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, zarejestrowanej na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, co najmniej od 2 lat.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów 15 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kolorystyką elewacji w zasobach PSM” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30, do dnia 13 czerwca 2017 r. do godz. 14oo. Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony