Przetarg ustny w dniu 29.11.2017 na najem lokalu mieszkalnego przy ulicy Wileńskiej 39

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42
sala 25 w dniu 29.11.2017 r. godz. 1400 przetarg ustny na najem lokalu mieszkalnego przy ulicy Wileńskiej 39 m 19 w Pabianicach

Pow. użyt. 25,55 m2. Lokal jest położony na IV piętrze i składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC.
Lokal posiada balkon. Usytuowanie lokalu środkowe. Stan techniczny dobry.
1.000,00 zł

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni lokalu w wysokości 5,00 zł/m2. Kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest:

  • Wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości przelewem na konto PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 oraz przedłożenie dowodu wpłaty wadium. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
  • Złożenie pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego, nieposiadaniu zadłużenia wobec Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu m.in, najmu dzierżawy, prawa do lokalu mieszkalnego.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony 24 miesięcy.

W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 39 lub pod numerem telefonu: 42 227 49 03 .

Wzór oświadczenia i umowy najmu znajduje się w załączeniu do niniejszego przetargu na stronie internetowej psm-pabianice.pl, jak również do pobrania w siedzibie Spółdzielni w pok. 35.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania bądź zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:
Oświadczenie
Wzór umowy najmu

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony