Przetarg ustny w dniu 29 maja na najem lokali użytkowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42
sala 25 w dniu 29.05.2017 r. o godz. 1415 przetarg ustny na najem lokali użytkowych:

  • przy ulicy Jana Pawła II 36/40 o pow. użyt. 46,40 m2 (lokal położony w parterze budynku wolnostojącego, w którym znajdują się
    inne lokale użytkowe, w niedalekiej odległości przystanek autobusowy, szkoła, osiedle mieszkaniowe) miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 16,00 zł plus VAT. Wadium 2.300 zł.
  • przy ulicy Wileńskiej 47 o pow. użyt. 84,18 m2 (lokal położony o w parterze budynku wolnostojącego w szeregu innych lokali użytkowych, w niedalekiej odległości od szpitala i osiedla mieszkaniowego) miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 16,00 zł plus VAT. Wadium 5.000 zł.
  • przy ulicy Łaskiej 46/48 o pow. użyt. 286,70 m2 (lokal położony na pierwszym piętrze budynku wolnostojącego, w budynku znajdują się również takie lokale użytkowe jak szkoła tańca, biblioteka, klub osiedlowy PSM, przychodnia dentystyczna, itp., w pobliżu przystanek tramwajowy, autobus, pociąg. Dobre połączenie z Łodzią oraz innymi miastami. Lokal położony przy trasie wylotowej na Łask) miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 10,50 zł plus VAT. Wadium 11.000 zł.
  • przy ulicy Łaskiej 46/48 o pow. użyt. 124,50 m2 (lokal położony na pierwszym piętrze w/w budynku wolnostojącego) miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 10,50 zł plus VAT. Wadium 4.800 zł.

 
Wszystkie lokale są wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, grzewczą oraz instalację elektryczną.
 
Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni użytkowej.
Minimalna kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG, a także oświadczeń o rodzaju prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej, zapoznaniu się z wzorem umowy najmu, a także ze stanem technicznym lokalu. Uzyskanie stosownych zezwoleń, określonych odrębnymi przepisami, w zakresie prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej należy do przyszłego najemcy.
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty winna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem. 42 227 49 03.
 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony