Przetarg ustny w dniu 08 sierpnia 2017 na dzierżawę stanowisk na targowisku „Bugaj”

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowejw Pabianicach
ogłasza przetarg ustny w dniu 08 sierpnia 2017 r. o godz. 1400 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42/44 sala 25 na dzierżawę stanowisk: nr 6, 24, 28, 32, – o powierzchni 18 m2 każde, pod kioski nietrwale związane z gruntem na targowisku „Bugaj”.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium w wysokości 1.296,00 złotych na konto Spółdzielni PKO BP 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694.
  2. złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG.
  3. przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktyczny, prawnym przedmiotu przetargu, treścią wzoru umowy dzierżawy oraz regulaminem przetargu.

Cena wywoławcza 1.000,00 złotych netto.

Kwota postąpienia wynosi 100,00 zł.

Do wylicytowanej stawki należy doliczyć podatek VAT.

W przypadku gdy wygrywający przetarg nie podpisze umowy w ciągu 14 dni od dnia przetargu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 215 21 84 wew. 58, lub 42 227 49 03

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony