Przetarg 1/2016

OGŁOSZENIE

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2016 roku:

  1. robót dekarsko – blacharskich,
  2. robót drogowych i chodników,
  3. robót remontowo – budowlanych,

Szczegółowe warunki zamówienia można otrzymać w siedzibie PSM w pokoju nr 12 w godz. 900 – 1200.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 17.05.2016 r. wadium w wysokości:

  1. roboty dekarsko – blacharskie – 10 000 zł
  2. roboty drogowe i chodniki – 15 000 zł
  3. roboty remontowo – budowlane – 10 000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG 1/2016” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30, do dnia 19.05.2016 r.
 
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony