Przetarg 1/2017

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2017 roku:

  1. robót dekarsko – blacharskich,
  2. robót drogowych i chodników,
  3. robót wodno – kanalizacyjnych,
  4. robót remontowo – budowlanych,
  5. robót malarskich.

Szczegółowe warunki zamówienia można otrzymać w siedzibie PSM w pokoju nr 12 w godz. 9oo – 12 oo.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni:

PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 09.05.2017 r.  wadium w wysokości:

  1. roboty dekarsko – blacharskie – 15 000 zł
  2. roboty drogowe i chodniki – 15 000 zł
  3. roboty wodno – kanalizacyjne – 10 000 zł
  4. roboty remontowo – budowlane – 10 000 zł
  5. roboty malarskie – 10 000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG 1/2017” należy składać w kancelarii PSM , pok. nr 30, do dnia 11.05.2017 r.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Na górę strony