Przetarg 1/2019

O G Ł O S Z; E N I E

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2019 roku:

 

  1. robót dekarsko – blacharskich,
  2. robót drogowych i chodników,
  3. robót wodno – kanalizacyjnych,
  4. robót remontowo – budowlanych,
  5. robót malarskich.

Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM w pokoju nr 12 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni: PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 29.03.2019 r. wadium w wysokości:

  1. roboty dekarsko – blacharskie – 15 000 zł
  2. roboty drogowe i chodniki – 15 000 zł
  3. roboty wodno – kanalizacyjne – 10 000 zł
  4. roboty remontowo – budowlane – 10 000 zł
  5. roboty malarskie – 10 000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG 1/2019” należy składać w kancelarii PSM, pokój nr 30, do dnia 02.04.2019 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na stronie dnia 19.03.2019 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony