Przetarg 3/2018

O G Ł O S Z E N I E

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych PCV;
  2. dostawę i wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych na drzwi aluminiowe.


Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM w pokoju nr 12 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 09.03.2018 r. do godz. 1200 wadium w wysokości:

  • zadanie 1 – 150 000 zł;
  • zadanie 2 – 5 000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG 3/2018” należy składać w kancelarii PSM, pokój nr 30 do dnia 13.03.2018 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Umieszczono na stronie dnia 27.02.2018 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony