Przetarg na prace konserwacyjne systemów: p.poż., alarmowych przeciwwłamaniowych i monitoringu

O G Ł O S Z E N I E

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg na prace konserwacyjne systemów: p.poż., alarmowych przeciwwłamaniowych i monitoringu – kamer CCTV, zainstalowanych w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie PSM w pokoju nr 20 w godz. 900– 1200.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest posiadanie swojej siedziby i prowadzenie działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, zarejestrowanej na terenie Gminy Miejskiej Pabianic.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa na prace konserwacyjne systemów: p.poż., alarmowych przeciwwłamaniowych i monitoringu – kamer CCTV” należy składać w kancelarii PSM , pokój nr 30 do dnia 02.04.2019 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na stronie dnia 19.03.2019 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony