Przetarg na wykonanie robót nawierzchniowych dróg i chodników w latach 2021-2022 przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót nawierzchniowych dróg i chodników w latach 2021-2022 przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szczegółowe warunki zamówienia do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 28.05.2021 r. wadium w wysokości 15 000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg 5/2021” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30 do dnia 01.06.2021 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na stronie dnia 18.05.2021 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony