Przetarg nieograniczony na przebudowę lokali usługowych w części parteru istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Stefana kar. Wyszyńskiego 10 na trzy (3) lokale mieszkalne

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę lokali usługowych w części parteru istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Stefana kar. Wyszyńskiego 10 na trzy (3) lokale mieszkalne wraz z przebudową i rozbudową istniejących instalacji wewnętrznych: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej i budową wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej. Termin wykonania zamówienia do 30 czerwca 2022 r .

Szczegółowe warunki zamówienia można uzyskać odpłatnie w siedzibie PSM przy ul. Zamkowej 42/44 w Pabianicach w godz. 900– 1300 lub elektronicznie na podany adres e-mail. Opłata za specyfikację wynosi 100,00 zł + podatek VAT.  Oferent jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty oraz podania danych firmy umożliwiających wystawienie faktury.

Potwierdzenie wpłaty można również przesłać na adres:

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 42 215-40-91, 42 215-71-18 wew. 59.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 14 grudnia 2021r. wadium w wysokości 15.000,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w kancelarii PSM, pokój nr 30 do dnia 14 grudnia 2021 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na stronie dnia 30.11.2021 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony