Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie podnośnika koszowego

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie podnośnika koszowego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie PSM w pokoju nr 20 w godz. 9oo – 12oo oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa na zakup i dostarczenie podnośnika koszowego” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30, do dnia 16 maja 2019 r. do godz. 14oo.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na stronie dnia 30.04.2019 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony