Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na lokal mieszkalny

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w części XI piętra istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. 3 Maja 4 na lokal mieszkalny wraz z niezbędną przebudową i rozbudową istniejących instalacji wewnętrznych. Termin wykonania zamówienia do 31 października 2022 r.

Szczegółowe warunki zamówienia można uzyskać odpłatnie w siedzibie PSM przy ul. Zamkowej 42/44 w Pabianicach w godz. 900 – 1200 lub elektronicznie.
 
Opłata za specyfikację wynosi 100,00 zł + podatek VAT. Oferent jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty oraz podania danych firmy umożliwiających wystawienie faktury.
 
Potwierdzenie wpłaty można również przesłać na adres:
 
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 42 215-40-91, 42 215-71-18 wew. 59.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 wadium w wysokości 3.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 13.05.2022 r.
 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w kancelarii PSM, pokój nr 30 do dnia 13.05.2022 r. do godz. 900.
 
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.
 
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na stronie dnia 26.04.2022 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony