Przetarg nr 3/2020 na usługi kominiarskie w budynkach znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 07.2020 ÷ 06.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg na usługi kominiarskie w budynkach znajdujących się
w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 07.2020 ÷ 06.2022 r.

 
Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM w pokoju nr 11 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 05.06.2020 r. wadium w wysokości 15 000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg nr 3/2020 na usługi kominiarskie w budynkach znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 07.2020 ÷ 06.2022 r.” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30 do dnia 09.06.2020 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na stronie dnia 26.05.2020 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony