Przetarg na okresową 5-letnią kontrolę obiektów budowlanych w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44 ogłasza przetarg na okresową 5 – letnią kontrolę obiektów budowlanych znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni: PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 02.10.2020 r. wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na okresową 5 – letnią kontrolę obiektów budowlanych znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30 do dnia 06.10.2020 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Umieszczono na stronie dnia 22.09.2020 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony