Przetarg ustny na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42

sala 25 w dniu 17.12.2021r. o godz. 1300przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Adres Opis lokalu Cena wywoławcza Wadium
ul. Wajsówny 8 m 36 Lokal o powierzchni 48,57 m2 położony na II piętrze budynku, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc. Lokal posiada logie. 239 000 zł 11 950 zł
Mieszkanie usytuowane jest na II piętrze na osiedlu Bugaj, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się miejsca parkingowe, place zabaw.

W niewielkiej odległości znajdują się tereny rekreacyjne „Lewityn” oraz Lasek Miejski.

 
Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest :

Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.

  • W przypadku osób fizycznych podanie imienia, nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości, dla prowadzących działalność gospodarczą-wypis z CEIDG; osoby prawne –odpis z KRS; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia przetargu.

Cena wywoławcza stanowi wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych.

Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 30 dni od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty.

Wszelkie koszty związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania bądź zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 39 lub pod numerem telefonu 42 227 49 03. Wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu do niniejszego przetargu na stronie internetowej www.psm-pabianice.pl jak również do pobrania w siedzibie Spółdzielni w pok. 35.


Pliki do pobrania:

Oświadczenie

Umieszczono na stronie dnia 25.11.2021 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony