Przetarg ustny na najem lokali użytkowych w dniu 11.04.2017 r.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42
sala 25 w dniu 11.04.2017 r. o godz. 1415 przetarg ustny na najem lokali użytkowych:

  1. przy ulicy Jana Pawła II 36/40 o pow. użyt. 46,40 m2 miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 16,00 zł plus VAT. Wadium 2.300 zł.
  2. przy ulicy Łaskiej 46/48 o pow. użyt. 124,50 m2 miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 10,50 z VAT. Waidum 4.800 zł.
  3. przy ulicy Łaskiej 46/48 o pow. użyt. 286,70 m2 miesięczna stawka najmu za 1 m2 wynosi 10,50 z VAT. Wadium 11,000 zł

 
Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni użytkowej.
Minimalna kwota postąpienia wynosi 0,50 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, złożenie odpisu z KRS lub wypisu z CEIDG, a także oświadczeń o rodzaju prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej, zapoznaniu się z wzorem umowy najmu, a także ze stanem technicznym lokalu.
Uzyskanie stosownych zezwoleń, określonych odrębnymi przepisami, w zakresie prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej należy do przyszłego najemcy.
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty winna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
 
W przypadku gdy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
 
Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 227 49 03.
 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony