Przetarg ustny w dniu 23 czerwca na sprzedaż kontenera biurowego

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg ustny w dniu 23.06.2017 r. o godz. 1200 przy ulicy Śniadeckiego 10 (adres Działu Gospodarki Remontowej) na sprzedaż kontenera biurowego o wymiarach 3,5m x 5,0m.


W kontenerze znajdują się dwa pomieszczenia biurowo-socjalne. Jest instalacja elektryczna. Stan techniczny dobry.

Cena wywoławcza wynosi – 5.400,00 zł netto. Wadium wynosi – 540 zł. Minimalna kwota postąpienia – 250 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w przypadku osób fizycznych podanie imienia i nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości, dla prowadzących działalność gospodarczą odpis z KRS lub wypis z CEIDG, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym kontenera.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni: PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu.
Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w/w ruchomości.

Do wylicytowanej kwoty doliczony będzie podatek VAT oraz koszty dokonania wyceny ruchomości w wysokości 553,50 złotych. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Kontener można obejrzeć przy ulicy Śniadeckiego 10 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Spółdzielczego Biura Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 513 097 303.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Na górę strony