Przetarg w dniu 22.03.2018 r. na nabycie prawa odrębnej własności na na lokal mieszkalny

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Zamkowej 42 sala 25 w dniu 22.03.2018 r. o godz. 1400 przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Narcyza Gryzla 6 w Pabianicach

Lp. Adres Opis lokalu Cena wywoławcza
w zł
Wadium
w zł
1 Narcyza Gryzla 6
m 19
Lokal o powierzchni 50 m2 usytuowany na IV piętrze budynku 5-kondygnacyjnego, w dzielnicy Bugaj w Pabianicach, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Lokal posiada loggie. 133 000 zł 6 650 zł

 
Warunkiem przystąpienia do udziału w przetargu jest:

  • Wpłacenie wadium przelewem na konto Spółdzielni PKO B.P. 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 najpóźniej do dnia przetargu oraz przedłożenie dowodu wpłaty. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych podanie imienia, nazwiska oraz przedłożenie dowodu tożsamości, dla prowadzących działalność gospodarczą – wypis z CEIDG; osoby prawne – odpis z KRS; dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  • W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu. Przy rozdzielności majątkowej odpowiedni dokument.
  • Złożenie oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym lokalu mieszkalnego oraz z warunkami przeprowadzenia przetargu.

Cena wywoławcza stanowi wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Minimalna kwota postąpienia wynosi 500,00 złotych. Wygrywający przetarg traci wadium jeżeli w terminie 30 dni od wygrania przetargu nie wpłaci na rachunek Spółdzielni wylicytowanej kwoty.
Koszty (aktu notarialnego wraz z podatkiem PCC, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności ponosi nabywca.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania bądź zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza ul. Zamkowa 42 pok. 39 lub pod numerem telefonu: 42 227 49 03.

Wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu do niniejszego przetargu oraz do pobrania w siedzibie Spółdzielni w pok. 35.
 
Pliki do pobrania:
Oświadczenie

Umieszczono na stronie dnia 09.03.2018 r.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony