Przetarg na wykonanie zadania: „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kolorystyką elewacji w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

O G Ł O S Z E N I E

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg na wykonanie zadania: „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kolorystyką elewacji w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać odpłatnie w siedzibie PSM w pokoju nr 20 w godz. 9oo – 12oo.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 9 marca 2018 r. do godz. 12oo wadium w wysokości 200 000 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych) za całość zadania oraz posiadanie swojej siedziby i prowadzenie działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, zarejestrowanej na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, co najmniej od 3 lat.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kolorystyką elewacji w zasobach PSM” należy składać w kancelarii PSM, pokój nr 30, do dnia 13 marca 2018 r. do godz. 14oo.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.

Umieszczono na stronie dnia 27.02.2018 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony