Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego po byłej Przychodni Zdrowia

O G Ł O S Z E N I E

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego po byłej Przychodni Zdrowia, zlokalizowanego w części parteru istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 3 na 5 lokali mieszkalnych wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej.

Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru odpłatnie w godz. 900– 1200 w siedzibie PSM w pokoju nr 11 oraz do odbioru pocztą elektroniczną po potwierdzeniu opłaty za specyfikację.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 11.06.2019 r. wadium w wysokości 30 000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na zmianę sposobu użytkowania lokalu po byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Wyszyńskiego 3 na 5 lokali mieszkalnych” należy składać w kancelarii PSM , pokój nr 30 do dnia 13.06.2019 r. do godz. 1400.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od postępowania przetargowego bez potrzeby wskazywania przyczyny.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie również prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na stronie dnia 28.05.2019 r.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony