Przetarg nieograniczony na określenie rodzaju działalności, zakresu prac adaptacyjnych oraz wysokość stawki czynszu w lokalu użytkowym przy ulicy Łaskiej 46-48.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na:

określenie rodzaju działalności, zakresu prac adaptacyjnych oraz wysokość stawki czynszu w lokalu użytkowym przy ulicy Łaskiej 46-48 w Pabianicach o powierzchni użytkowej 298,70 m2lokal mieści się na I piętrze w „Pawilonie dla Pana”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 18.11.2015 r. wadium w wysokości 10.000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa na lokal użytkowy przy ulicy Łaskiej 46-48 ” należy składać w kancelarii, pok. nr 30, do dnia 19.11.2015 r.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowych informacji udziela Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Działalność Gospodarcza pod numerem telefonu 42 215 21 84 wew. 58

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony