Konkurs ofert na wykonanie okresowej kontroli obiektów

O G Ł O S Z E N I E

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza konkurs ofert na wykonanie okresowej kontroli obiektów raz na 5 lat zgodnie z art.62 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS OFERT – OKRESOWA KONTROLA OBIEKTÓW” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30, do dnia 06.08.2015 r.
Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900 – 1200 w pokoju nr 12 oraz do pobrania ze strony Internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.


Wykonawca wybrany w drodze przetargu na wykonanie w roku 2015 robót związanych z eksploatacją zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

  • TDF Consulting […], 97-420 Szczerców.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony