Przetarg na wymianę istniejących opraw i źródeł światła na energooszczędne typu LED

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44

ogłasza przetarg nieograniczony na:

realizację w okresie pięciu lat prac polegających na kompleksowej wymianie istniejących opraw i źródeł światła na energooszczędne typu LED, sterowane czujnikami w częściach wspólnych 308 budynków znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru odpłatnie w godz. 900 – 1200 w pokoju nr 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 18.08.2015 r. wadium w wysokości 100 000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa na kompleksową wymianę istniejących opraw i źródeł światła na energooszczędne typu LED w częściach wspólnych budynków znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30, do dnia 20.08.2015 r.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.


Wykonawca wybrany w drodze przetargu na wykonanie w roku 2015 robót związanych z eksploatacją zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

  • VOLTEA LIGHTING […], 91-204 Łódź.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony