Najem lokali użytkowych

OGŁOSZENIE

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych mieszczących się w Pabianicach przy:

  • ul. Łaskiej 46-48 o powierzchni użytkowej 298,70 m2
  • ul. Moniuszki 122 o powierzchni użytkowej 66,80 m2
  • ul. 20 Stycznia 8-10 o powierzchni użytkowej 66,57 m2
  • ul. 20 Stycznia 49-51 o powierzchni użytkowej 56,70 m2
  • ul. Wileńskiej 47 o powierzchni użytkowej 95,64 m2

Przedmiotem oferty jest stawka czynszu przypadająca na 1 m2 powierzchni lokalu.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie na konto PSM – PKO Bank Polski 48 10203437 0000 1402 0014 7694,
wadium w wysokości:

  • 10.000,00 zł za lokal przy ul. Łaskiej 46-48
  • 4.000,00 zł za lokal przy ul. Moniuszki 122
  • 4.000,00 zł za lokal przy ul. 20 Stycznia 8-10
  • 3.400,00 zł za lokal przy ul. 20 Stycznia 49-51
  • 6.000,00 zł za lokal przy ul. Wileńskiej 47

najpóźniej w dniu przetargu do godz. 1200.

Przed przystąpieniem do aukcji należy okazać dowód wpłaty.

W przypadku, gdy wygrywający aukcję odstąpi od zawarcia umowy bądź nie zawrze jej w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonej aukcji, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium złożone przez Podmiot, który wygrał, zostanie zaliczone na poczet kaucji.

Aukcja odbędzie się dnia 06 listopada 2014 r. o godz 1530 w biurze Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Pabianice
ul. Zamkowa 42-44.

Szczegółowych informacji udziela Dział Działalności Gospodarczej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Zamkowa 42/44 pokój nr 38 lub te. 227 49 03 lub 513 097 303.

PSM Zastrzega sobie prawo odstąpienia od aukcji bez podania przyczyn.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony