Przetarg 2/2015

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli stanu technicznego
przewodów kominowych w okresie 07.2015 – 06.2016 r.

Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900 – 1200 w pokoju nr 11 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 16.06.2015 r. wadium w wysokości 5 000 zł.
 
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG 2/2015” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30 do dnia 18.06.2015 r.
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.


Wykonawca wybrany w drodze przetargu na wykonanie w roku 2015 robót związanych z eksploatacją zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

  • Usługowy Zakład Kominiarski […], 95-200 Pabianice.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony