Przetarg na wykonanie, dostawę i montaż pergoli śmietnikowych

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44
ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie, dostawę i montaż 16 sztuk pergoli śmietnikowych na pojemniki 1100 litrowe przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900 – 1200 w pokoju nr 11 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 16.06.2015 r. wadium w wysokości 10 000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg na wykonanie, dostawę i montaż pergoli śmietnikowych” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30, do dnia 18.06.2015 r.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.


Wykonawca wybrany w drodze przetargu na wykonanie w roku 2015 robót związanych z eksploatacją zasobów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ŚLIZEX” […], 83-140 Gniew.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony