Przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż 26 sztuk pergoli śmietnikowych

OGŁOSZENIE

PABIANICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44 ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie, dostawę i montaż 26 sztuk pergoli śmietnikowych na pojemniki 1100 litrowe przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 900 – 1200 w pokoju nr 12 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 30.03.2016 r. wadium w wysokości 10 000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg na wykonanie, dostawę i montaż pergoli śmietnikowych” należy składać w Kancelarii PSM, pok. nr 30, do dnia 31.03.2016 r.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony