II etapowy przetarg ustny (licytacja) na ustanowienie prawa odrębnej własności na lokale mieszkalne

Zarząd Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach
ogłasza
II etapowy przetarg ustny (licytacja) na ustanowienie prawa odrębnej własności na niżej wymienione lokale mieszkalne

Lp. Adres piętro pow. m2 wkład budowlany (zł) koszt 1 m2 (zł) wadium w zł
1 ul. Broniewskiego 3 m 72 XI 52,49 122 000,00 + 8% VAT + 492 2 324,25 7 000,00
2 ul. Cicha 51 m 38 IV 37,54 86 000,00 2 290,89 5 000,00
3 ul. Bracka 63-65 m 91 X 60,85 147 000,00 + 150,00 2 415,77 8 000,00
4 ul. J. Wajsówny 8 m 49 IV 68,84 141 000,00 + 150,00 2 317,55 8 000,00
5 ul. Gawrońska 10 m 48 IV 48,15 116 000,00 2 409,14 6 000,00
6 ul. Bugaj 92 m 9 IV 60,33 131 000,00 2 171,40 7 000,00
7 ul. Grota Roweckiego 17 m 72 VIII 47,93 113 000,00 2 357,60 6 000,00
8 ul. Smugowa 33 m 19 IV 48,54 110 000,00 + 150,00 2 266,17 6 000,00
9 ul. Waltera Janke 48 m 39 IV 60,33 138 000,00 + 150 2 276,10 7 000,00
10 ul. Waltera Janke 58 m 7 III 67,25 150 000,00 + 150 2 230,50 8 000,00

 
I etap – przetarg ograniczony dla członków oczekujących w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się dnia 04.12.2014 r. o godz 1430. Jednocześnie prosimy o podanie numeru członkowskiego.
II etap – przetarg nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych, które spełniają warunki do przyjęcia w poczet członków PSM odbędzie się w dniu 04.12.2014 r. o godz 1500.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości, które należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni PKO Bank Polski 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 w terminie do dnia 04.12.2014 r. do godz. 1000.

Wylicytowana kwota w całości będzie zaliczona na poczet wkładu budowlanego, który należy wpłacić na rachunek Spółdzielni w terminie 21 dni od dnia licytacji. Nie dopełnienie powyższego skutkuje przepadkiem wadium.

Koszty (notarialne, założenia księgi wieczystej, sporządzenia operatu szacunkowego) związane z nabyciem prawa odrębnej własności poniesie nabywca.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Zamkowa 42, pok. 38, lub telefonicznie nr tel. 42 227 49 03 lub 513 097 303.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony