Stolarka okienna i drzwiowa

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42/44
ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych PCV;
  2. dostawę i wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych na drzwi aluminiowe.

Szczegółowe warunki zamówienia – do odbioru w godz. 9:oo– 12:oo w pokoju nr 12 oraz do pobrania ze strony internetowej Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Pabianice 48 1020 3437 0000 1402 0014 7694 do dnia 06.08.2014 r. wadium w wysokości:

  • zadanie 1 – 150 000 zł
  • zadanie 2 – 5 000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG 3/2014” należy składać w kancelarii PSM, pok. nr 30, do dnia 07.08.2014 r.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Call Now Button
Na górę strony